CO MUSÍM UDĚLAT?
Vše za Vás zařídíme. Po podpisu smlouvy vyřídíme veškerá povolení a instalaci. Budeme jen potřebovat Vaši součinnost při získání povolení a instalaci zařízení.
MUSÍM MĚNIT SVÉHO DODAVATELE PLYNU NEBO ELEKTŘINY?
Ne. I nadále můžete kupovat elektřinu i plyn, tam kde nyní. Kogenerační jednotka pokryje část Vaší spotřeby a zbytek můžete i nadále kupovat tak, jak jste zvyklí a jak Vám vyhovuje.
CO KDYŽ JEDNOTKA NEPOKRYJE MOJI SPOTŘEBU ELEKTŘINY?
Vše funguje, aniž byste pocítili rozdíl od stávajícího stavu. Pokud jednotka vyrábí (běží) můžete část nebo všechnu elektřinu spotřebovat. Pokud bude Vaše spotřeba vyšší, než kolik jednotka vyrobí, bude rozdíl pokryt standardně z rozvodné sítě. Jednoduše vysvětleno, vždy k Vám přiteče to, co potřebujete. Pokud naopak Vaše spotřeba klesne na nulu, veškerá elektřina z kogenerační jednotky odteče do rozvodné sítě, kam ji prodáme.
CO KDYŽ JEDNOTKA NEPOBĚŽÍ – NAPŘ. BUDE NUTNÁ PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA?

Po dobu pravidelných odstávek, kdy probíhá servis, budete odebírat elektřinu i teplo tak, jak jste zvyklí nyní. Celý systém je postaven tak, aby bez výpadku stále fungoval. Kromě toho se snažíme plánovat pravidelnou údržbu do doby, kdy je využití jednotky co nejnižší.

NEBUDE JEDNOTKA PŘÍLIŠ HLUČNÁ?

Dnešní kogenerační jednotky jsou optimalizovány pro provoz v objektu a jejich hlučnost není vyšší než 49 dB což je pro představu hlučnost běžné myčky nádobí.

CO MĚ TO BUDE STÁT?
Jednotku a její instalaci hradíme kompletně my. Vy neplatíte nic.
PROČ JE VAŠE SLUŽBA VÝHODNĚJŠÍ, NEŽ SI KGJ KOUPIT SÁM?
Naše společnost se zabývá výstavbou a provozem mnoha kogeneračních jednotek a z toho vyplývá, že jsme schopni nainvestovat a provozovat jednotky efektivněji než pokud se pořídí jedna jednotka. Jen promyšlený systém řízení může přinést úspory o 10-15% vyšší než řízení běžným termostatem nebo jednoduchým regulačním systémem.
CO JE TO KOGENERAČNÍ JEDNOTKA?
Kogenerační jednotka je motor, který ze zemního plynu vyrábí teplo a elektřinu. Více se dozvíte v obecných informacích.
PROČ VÁM NEVYROBÍME VÍC ELEKTŘINY, NEŽ KTEROU SPOTŘEBUJETE?
Kogenerační jednotka je výhodná právě z důvodu současné výroby tepla a elektřiny. Proto se jednotka spouští jen v případě, kdy je požadavek na teplo. Primární pro provoz je tedy dodávka tepla a výhodná elektřina je bonus navíc. Bez výroby tepla se nevyplatí jednotku provozovat.
JAKÁ JE PORUCHOVOST KOGENERACE A KDO SE STARÁ O SERVIS?
Servis plně zajišťuje naše společnost ve spolupráci s výrobcem jednotky. Veškeré náklady jsou hrazeny naší společností. Jednotky jsou neustále monitorovány dvěma dohledovými centry a v případě, že porucha nejde odstranit přímo z dispečinku, vyjíždí k jednotce servisní vůz. Jednotky také vyžadují pravidelný servis stejně jako automobil. Vždy po určité době dojde k pravidelnému servisu, který zahrnuje výměnu provozních kapalin v jednotce a její kompletní kontrolu. V topné sezoně se pravidelný servis provádí cca jednou za 5 měsíců.
JAKÁ JE ŽIVOTNOST KOGENERAČNÍ JEDNOTKY?

Životnost jednotky je v průměru 10-11 let (záleží na množství provozních hodin). Po této době se provede generální oprava a jednotka je schopna fungovat opět zhruba 10 let.

JAK DLOUHO TRVÁ ZPROVOZNĚNÍ JEDNOTKY?

Zprovoznění jednotky trvá zhruba 4 měsíce. Vše záleží na složitosti povolovacího řízení, což se liší v různých lokalitách dle požadavků stavebních úřadů a místního distributora elektřiny.

LZE PŘEDEHŘÍVAT KONDENZÁT Z PARNÍCH KOTLŮ, PŘÍPADNĚ PŘEDEHŘÍVAT VODU PRO PARNÍ KOTLE?

Ano je to běžná praxe. Kogenerační jednotka může fungovat jako předehřev vody pro parní kotle. Vodu nahřeje na 90 °C a tato předehřátá voda se vede do parních kotlů. Jednotka tak uspoří část natápění vody.

JE VHODNÉ KOMBINOVAT KOGENERAČNÍ JEDNOTKU S OHŘEVEM SOLÁRNÍMI PANELY?
Kogenerační jednotka je vhodným doplňkem k solárním panelům, ale i k fotovoltaické elektrárně. Jednotka zpravidla běží ve zcela opačných časech, než kdy je možné dohřívat vodu či vyrábět elektřinu pomocí slunce – tedy hlavně v zimním období, kdy je účinnost výroby ze slunce nízká a zároveň v noci, pokud je potřeba tepla. Kogenerační jednotky tak velmi vhodně doplňují výrobu energie ze slunce a vyrovnávají tak energetické diagramy.
MŮŽE KOGENERAČNÍ JEDNOTKA FUNGOVAT JAKO ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTŘINY?
Jednotku je možné pořídit i ve variantě, která umožňuje provoz v době, kdy nefunguje přípojka elektřiny. Nicméně pro takové zapojení je třeba na vlastní náklady upravit vnitřní rozvod elektřiny a její zapojení tak, aby odpovídal provozu záložního zdroje. S touto variantou je třeba počítat od počátku výstavby a veškerou regulaci a instalaci již stavět pro toto použití.
CO SE DĚJE S TEPLEM V LÉTĚ?
Provoz kogenerační jednotky se vyplatí, jen pokud je v objektu zapotřebí tepla. Pokud tedy v objektu není tepla třeba, jednotka se vypne. V praxi se tedy v létě provozuje zpravidla jen několik hodin denně, aby pokryla spotřebu teplé užitkové vody a dokonce v některých typech objektů v letních měsících vůbec neběží.
CO SE DĚJE S PŘEBYTKY ELEKTRICKÉ ENERGIE, KTERÁ SE NESPOTŘEBUJE V BUDOVĚ?
Přebytky elektřiny naše společnost prodá na volném trhu s elektřinou. Vy se nemusíte o nic starat.
JAK JE JEDNOTKA ŘÍZENA A DOHLEDOVÁNA?

Jednotka je řízena automatickou regulací, která je instalována přímo u jednotky. Tato automatizace zajišťuje zcela bezobslužný provoz. Zároveň je jednotka 24 hodin denně vzdáleně dohledována a na bázi měření je její provoz neustále optimalizován.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page