CO MUSÍM PŘED INSTALACÍ MIKROELEKTRÁRNY ZAŘÍDIT?
Vše za Vás zařídíme. Po podpisu smlouvy vyřídíme veškerá povolení a instalaci. Budeme jen potřebovat Vaši součinnost při získání povolení a instalaci zařízení.
MUSÍM MĚNIT SVÉHO DODAVATELE PLYNU NEBO ELEKTŘINY?
Ne. I nadále můžete kupovat elektřinu i plyn tam, kde doposud. Mikroelektrárna pokryje většinu  Vaší spotřeby. U vašeho stávajícího dodavatele se tak jen sníží objem odběrů.
CO SE STANE, KDYŽ JEDNOTKA NEZVLÁDNE POKRÝT MOJI SPOTŘEBU ELEKTŘINY?
Spotřebitel si této situace ani nevšimne. Pokud jednotka vyrábí (běží), spotřebováváte buď část nebo všechno elektřinu pro váš provoz. Nespotřebovaná část je odprodávána do rozvodné sítě. Pokud je nárok na spotřebu vyšší, než kolik jednotka vyrobí, je rozdíl automaticky pokryt z rozvodné sítě. Vždy máte tedy k dispozici tolik elektřiny, kolik potřebujete.
CO KDYŽ JEDNOTKA NEPOBĚŽÍ – NAPŘ. BUDE NUTNÁ PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA?
Systém je bezvýpadkový. Po dobu pravidelných krátkých servisních odstávek odebíráte elektřinu i teplo od dodavatele stejně jako předtím. Pravidelnou údržbu plánujeme na období, kdy je využití jednotky co možná nejnižší.
NEBUDE JEDNOTKA PŘÍLIŠ HLUČNÁ?
Mikroelektrárny jsou optimalizovány pro provoz v objektu. Jejich hlučnost nepřesahuje 49 dB (hlučnost běžné myčky nádobí).
CO MĚ TO BUDE STÁT?
Jednotku a její instalaci hradíme kompletně my. Vy neplatíte nic.
PROČ JE VAŠE SLUŽBA VÝHODNĚJŠÍ, NEŽ SI KGJ KOUPIT SÁM?
Díky velkému počtu instalací a provozu mikroelektráren jsme zákazníkům schopni nabídnout výrazně lepší podmínky než při pořízení jedné jednotky. Promyšlený systém řízení provozu, kterému se neustále věnuje skupina profesionálů, přináší úspory o 10-15% vyšší, než řízení běžným termostatem nebo jednoduchým regulačním systémem.
CO JE TO KOGENERAČNÍ JEDNOTKA?
Kogenerační jednotka je hlavní součástí mikroelektrárny. Jde o motor, který ze zemního plynu vyrábí teplo a elektřinu. Více se dozvíte v obecných informacích.
PROČ VÁM NEVYROBÍME VÍC ELEKTŘINY, NEŽ KTEROU SPOTŘEBUJETE?
Největší výhodou kogenerační jednotky je současná výroba tepla a elektřiny. Právě proto se jednotka spouští jen v případě, kdy je požadavek na teplo. Primární pro provoz je tedy dodávka tepla a výhodná elektřina je bonus navíc. Bez současné výroby tepla (tedy jen pro výrobu elektrické energie) se nevyplatí jednotku provozovat.
JAKÁ JE PORUCHOVOST KOGENERACE A KDO SE STARÁ O SERVIS?
Jednotky jsou neustále monitorovány dvěma dohledovými centry a v případě, že porucha nejde odstranit přímo z dispečinku, vyjíždí k jednotce servisní vůz. Servis plně zajišťuje naše společnost ve spolupráci s výrobcem jednotky. Veškeré náklady jsou hrazeny naší společností.

Jednotky vyžadují pravidelný servis. Krátké pravidelné servisní odstávky zahrnují výměnu provoznich kapalin a kompletní kontrolu funkčnosti. V topné sezoně se pravidelný servis provádí cca jednou za 5 měsíců.

JAKÁ JE ŽIVOTNOST KOGENERAČNÍ JEDNOTKY?

Životnost jednotky je v průměru 10-11 let (záleží na množství provozních hodin). Po této době se provede generální oprava a jednotka je schopna fungovat opět zhruba 10 let.

JAK DLOUHO TRVÁ ZPROVOZNĚNÍ JEDNOTKY?
Zprovoznění jednotky trvá zhruba 4 měsíce. Vše záleží na složitosti povolovacího řízení stavebního úřadu a distributora elektřiny v konkrétní lokalitě.
LZE PŘEDEHŘÍVAT KONDENZÁT Z PARNÍCH KOTLŮ, PŘÍPADNĚ PŘEDEHŘÍVAT VODU PRO PARNÍ KOTLE?
Ano je to běžná praxe. Kogenerační jednotka může fungovat jako předehřev vody pro parní kotle. Vodu nahřeje na 90 °C a tato předehřátá voda se vede do parních kotlů. Jednotka tak uspoří část natápění vody.
JE VHODNÉ KOMBINOVAT KOGENERAČNÍ JEDNOTKU S OHŘEVEM SOLÁRNÍMI PANELY?
Kogenerační jednotka je vhodným doplňkem k solárním panelům, ale i k fotovoltaické elektrárně. Jednotka zpravidla běží ve zcela opačných časech, než kdy je možné dohřívat vodu či vyrábět elektřinu pomocí slunce – tedy hlavně v zimním období, kdy je účinnost výroby ze slunce nízká a zároveň v noci, pokud je potřeba tepla. Kogenerační jednotky tak velmi vhodně doplňují výrobu energie ze slunce a vyrovnávají tak energetické diagramy.
MŮŽE KOGENERAČNÍ JEDNOTKA FUNGOVAT JAKO ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTŘINY?
Jednotku je možné pořídit i ve variantě, která umožňuje provoz v době, kdy nefunguje přípojka elektřiny. Nicméně, pro takové zapojení je třeba na vlastní náklady upravit vnitřní rozvod elektřiny a její zapojení tak, aby odpovídal provozu záložního zdroje. S touto variantou je třeba počítat od počátku výstavby a veškerou regulaci a instalaci již stavět pro toto použití.
CO SE DĚJE S TEPLEM V LÉTĚ?
Provoz kogenerační jednotky se vyplatí jen tehdy, pokud je v objektu zapotřebí teplo.

Mikroelektrárna je tedy v řadě případů v letních měsících v provozu jen několik hodin denně, aby pokryla spotřebu teplé užitkové vody.  V některých typech objektů v letních měsících vůbec neběží.

CO SE DĚJE S PŘEBYTKY ELEKTRICKÉ ENERGIE, KTERÁ SE NESPOTŘEBUJE V BUDOVĚ?
Přebytky elektřiny naše společnost prodá na volném trhu s elektřinou. Vy se nemusíte o nic starat.
JAK JE JEDNOTKA ŘÍZENA A DOHLEDOVÁNA?

Jednotka je řízena automatickou regulací, která je instalována přímo u jednotky. Tato automatizace zajišťuje zcela bezobslužný provoz. Zároveň je jednotka 24 hodin denně vzdáleně dohledována a na bázi měření je její provoz neustále optimalizován.