CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Nabízíme vám úsporu nákladů za teplo a elektřinu – levnou elektřinu a teplo vyrobíme přímo u vás v kotelně.

Do vašeho objektu na naše náklady nainstalujeme mikroelektrárnu (kogenerační jednotku) a to plně v naší režii – zajistíme a zaplatíme veškerá povolení, projekt nákup a instalaci technologie a její uvedení do provozu. Následně se budeme o technologii starat a hradit její provoz a servis, včetně nákupu zemního plynu pro kogenerační jednotku. Vám budeme dodávat teplo a elektřinu – budete platit jen spotřebované kilowatthodiny, bez jakýchkoliv paušálních poplatků. Kogenerační jednotku budeme servisovat a provozovat – vy se o nic nestaráte a jen od nás kupujete levné energie.

Kontaktujte nás a my vám připravíme nezávaznou nabídku

Abyste věděli, kolik ročně můžete ušetřit, je třeba provést detailní kalkulaci pro váš objekt. Na základě této kalkulace se rozhodnete, zda je pro vás mikroelektrárna výhodná.

Kontaktuje nás

PROČ JE TO ZDARMA?

Instalace jedné mikroelektrárny vyjde přibližně na jeden milion korun, což je relativně vysoká částka a chápeme, že ne každý provozovatel budovy si ji může dovolit. Proto je náš obchodní model založen na tom, že my zaplatíme celou investici a Vám účtujeme pouze teplo a elektrickou energii dodanou do Vaší budovy. Veškeré náklady spojené s investicí a provozem jsou započteny v ceně tepla a energie. I přesto jsme Vám schopni, díky dokonalé optimalizaci výstavby a provozu, dodávat tyto energie až o 15% levněji.

Co potřebujeme pro kalkulaci vaší budovy

Základními vstupy pro naši analýzu jsou následující podklady:

 • Spotřebu tepla v objektu – ideálně po měsících, bilance spotřeby teplé vody, pokud je k dispozici
 • Spotřeba elektřiny – ideálně po měsících
 • Základní informace o tepelné spotřebě objektu (např. topí se jen v pracovní dny apod.)
 • Fakturace za vytápění za období 12 měsíců
 • Fakturace za elektrickou energii za posledních 12 měsíců – kWh, tarify případně rezervovaná kapacita

 

Doplňkové informace:

 • Co nejdetailnější časové odečty spotřeby tepla/elektrické energie/TUV – jsou-li k dispozici
 • Ověření dostupnosti plynové přípojky
 • Ověření prostorových možností pro instalaci kogenerační jednotky – pro každou jednotku prostor cca. 3x2m

 

Co bude obsahovat nezávazná nabídka:

 • nabízené jednotkové ceny za elektřinu a teplo
 • kalkulovanou roční úsporu na energiích proti stávajícímu stavu

Cena za energie

Nemáme žádný ceník, protože každá instalace je individuální. Hlavní vliv na výslednou cenu elektřiny a tepla má zejména množství odebraného tepla a elektrické energie a investiční náklady (nutnost stavebně-technických úprav v budově). Proto každou lokalitu analyzujeme a tuto analýzu předkládáme klientovi k posouzení. Tento dokument je zároveň cenovou nabídkou, která vyčísluje stávající náklady a výslednou cenu dodávaného tepla a elektřiny a možné úspory, které lze provozem mikroelektrárny docílit. Námi nabízenou cenovou hladinu jsme schopni dlouhodobě garantovat a každý rok ji upravujeme pouze o „inflaci“ plynu a distribučních poplatků za plyn dle dat z energetické burzy a ERÚ.

Základní podmínky instalace

Podmínkou pro instalaci kogenerační jednotky je:

 • přípojka zemního plynu v budově nebo v blízkosti budovy
 • teplovodní vytápění nebo odběr teplé užitkové vody (nutnost odběru tepla)
 • prostor pro umístění jednotky cca 6-8 m²
 • elektrická přípojka

Proč neinvestovat sám

Mnoho klientů se nás ptá, proč by si nemohli koupit a provozovat mikroelektrárnu sami. Samozřejmě i to je cesta, ale po detailní analýze nám dávají naši klienti za pravdu, že náš model provozování mikroelektrárny je ekonomicky výhodnější. Je to zejména dáno následující faktory:

 • Musíte investovat nemalou finanční částku, nastudovat proces instalace a složitých legislativních kroků s tím spojených. Získat potřebné licence pro výrobu elektřiny, prodej elektřiny a tepla. Získat oprávněnou osobu a další potřebná povolení a osvědčení.
 • Musíte zaplatit celou částku za projekční činnost a inženýring – my máme již typové projekty což snižuje instalační náklady, které přebíráme na sebe.
 • Nejste schopni získat takovou cenu jednotky, jako my vzhledem k celkovému počtu instalovaných jednotek v ČR – jsme dovozcem a jednáme přímo s výrobcem jednotek
 • Nejste schopen vzhledem k odebranému objemu efektivně nakoupit plyn.
 • Nejste schopen ekonomicky prodat elektrickou energii do distribuční sítě.
 • Musíte zajistit pravidelný servis zařízení za ekonomicky výhodnou cenu – většinu marže předáte na servisních poplatcích dodavateli jednotky/servisu.
 • Musíte zajistit měsíční vykazování vůči lokálnímu distributorovi a dalším institucím.
 • Musíte zajistit, optimalizaci běhu a zařízení s návazným reportingem distributorovi elektrické energie. Optimalizace spouštění a běhu jednotek je jedna z nejdůležitějších proměnných, která může celou instalaci dostat do provozní ztráty. My máme na toto vybudován centrální systém, který optimalizuje běh na úrovni každé jednotky, objektu i celé sítě jednotek. S tím souvisí 24 hodinový monitoring stavu jednotky a okamžité reakce na poruchy či stavy jednotky.

JAK MIKROELEKTRÁRNA FUNGUJE A PROČ JE EFEKTIVNÍ

onsite-schema-kogenerace-web

Kogenerační jednotka je spalovací motor s generátorem, který ze zemního plynu vyrábí teplo a elektrickou energii s vysokou účinností (cca 95%).

Motor pohání generátor, který vyrábí elektrickou energii. Vodní chlazení motoru je zdrojem pro vytápění a přípravu teplé vody. Jedna malá kogenerační jednotka o výkonu 30 kW elektřiny a 60 kW tepla může ušetřit až statisíce korun ročně. U větších jednotek od 200 kW elektrického výkonu můžou jít úspory do milionů korun.

V současné době se jedná o jeden z nejefektivnějších způsobů výroby tepla a elektřiny. Umístěním výroby přímo v objektu spotřeby odpadají distribuční ztráty a spolu s vysokou účinností jsou garancí příznivých cen energií.

PRO KOHO SE KOGENERAČNÍ JEDNOTKA VYPLATÍ

Vzhledem k výkonu a pořizovací ceně mikroelektrárny je toto zařízení určeno pouze pro větší nemovitosti, které ročně za elektrickou energii a vytápění zaplatí více než 800.000 Kč. V budoucnu předpokládáme, že díky vývoji techniky bude možné tyto jednotky provozovat i v menších nemovitostech (např. větších rodinných domech), ale v současnosti je to zcela vyloučené.

Typické objekty, kde je ekonomické instalovat kogenerační jednotky.

Školy a sportovní objekty
Obchodní centra a kancelářské budovy

CO BY MĚL DANÝ OBJEKT SPLŇOVAT

Spotřeba energií (tepla a elektřiny) by měla dosahovat alespoň 600.000 Kč za rok, z toho minimálně cca 30 000 m³ (cca 1 100 GJ) odběr tepla.
Objekt by měl mít přípojku plynu nebo by mělo být možné ji vystavět (ideálně plyn na hraně objektu nebo v dostupnosti desítek metrů)
V budově je prostor, kde je možné jednotku umístit (ideálně stávající kotelna) – prostor nutný k instalaci je cca 6-8 m2

JAKÉ TO PŘINÁŠÍ VÝHODY

Získáte částečnou energetickou nezávislost
Žádná investice ve srovnání s výstavbou či rekonstrukcí stávajících technologických zařízení
Odbourání starostí a nákladů s přípravou, instalací a provozem
Úspora na energiích až 15% (změnou dodavatele energií získáte úsporu maximálně v jednotkách procent)
Neplatíte žádné stálé měsíční poplatky za energie

ÚČINNOST AŽ 95 %

Cena elektřiny, kterou sám spotřebuji výrazně nižší
Cena tepla nižší než vaše stávající

NAVÍC ZÍSKÁTE

Úsporu na údržbě a investicích do vlastních zařízení

Kontaktujte nás a my vám připravíme nezávaznou nabídku

Abyste věděli, kolik ročně můžete ušetřit, je třeba provést detailní kalkulaci pro váš objekt. Na základě této kalkulace se rozhodnete, zda je pro vás mikroelektrárna výhodná.

Kontaktuje nás
Ozvěte se nám

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Zadejte prosím kód z obrázku

captcha

Můžete nám zavolat, zaslat Vaši poptávku mailem, nebo nám zanechat vzkaz a my Vám zavoláme zpět.

OnSite Power Holding a.s.

Hauptova 594 156 00 Praha 5 – Zbraslav

Tel: +420 240 201163 E-mail: info@onsite.cz Web: www.onsite.cz

OnSite Power s.r.o.

Hauptova 594 156 00 Praha 5 – Zbraslav

Tel: +420 240 201163 E-mail: info@onsite.cz Web: www.onsite.cz

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page