Snížení ceny tepla s vlastní výrobou levné elektřiny v objektu = mikroelektrárna OnSite Power!

Trápí Vás vysoké ceny tepla? Chcete významně snížit náklady na vytápění? Uvažujete o odpojení od stávajícího dodavatele tepla a koupi plynového kotle nebo tepelného čerpadla?
Řešení OnSite Power nabízí, kromě vyřešení výše uvedených otázek, další významné přednosti proti vlastní investici do plynového kotle nebo tepelného čerpadla.

Mikroelektrárna (nebo také kogenerační jednotka) vyrobí v objektu efektivně elektřinu a teplo, které je následně použito na vytápění, ohřev teplé vody, případně pro další využití, jako je např. ohřev bazénu, předehřev technologické vody,  apod. Díky vysoké účinnosti provozu (jak je patrné ze schématu níže), dochází k extrémně zajímavým úsporám energií.

Efektivní výroba energií přímo v místě spotřeby eliminuje přenosové ztráty v soustavě, takže dosáhneme snížení paušálních distribučních poplatků. A na závěr ekologický faktor: kogenerace, neboli společná výroba elektřiny a tepla, patří mezi velmi populární metody snižování skleníkových plynů.

Řešení pro objekty s vysokou cenou tepla z CZT (PDF)
Roční úspora v referenčním objektu 370.000 Kč

Přednosti řešení OnSite Power oceňované našimi zákazníky.

Významné úspory na energiích

Díky lokální kombinované výrobě tepla a elektřiny s vysokou efektivitou zařízení bez distribučních ztrát jsme Vám schopni uspořit opravdu významné částky. Podívejte se na naše referenční projekty!

Bez investic, provozních nákladů a bez starostí

Počáteční investici včetně všech nákladů na provoz zajistí OnSite Power. Nemusíte investovat vlastní prostředky do nového kotle nebo tepelného čerpadla. Spořit začnete v okamžiku spuštění mikroelektrárny. Nemusíte se obávat, zda jste v kalkulaci návratnosti investice zahrnuli všechny správné vstupy nebo zda Vám po záruce narostou neočekávaně náklady na servis.

Férový přístup – neplatíte pokud neodebíráte

Energie z mikroelektrárny jsou účtovány bez dnes obvyklých paušálních poplatků.

100% garance bez rizika

  • Neinvestujete žádné prostředky – nemusíte zvažovat, nakolik se vám investice vyplatí.
  • Nemusíte řešit běžné starosti a náklady, spojené s efektivním provozování zdroje.
  • Nestaráte se o servis – opravy, a to i po záruční době, jsou starostí OnSite Power.

Díky našemu modelu financování a převzetí plné odpovědnosti za instalaci a ekonomický provoz pokrývá naše společnost veškerá rizika, spojená s provozem zdroje.

Postavit vlastní plynovou kotelnu nebo investovat do tepelného čerpadla?
Kalkulace návratnosti investice závisí na dlouhé řadě faktorů a nedá se spočítat přesně.

V prvé řadě jde o vysokou vstupní investici do zařízení. Provozní náklady a ceny energií jsou zpravidla dodavateli deklarovány, ale nejsou pod sankcí garantovány, takže se v průběhu provozování zařízení mohou – a budou – měnit. Přičtěte náklady na pozáruční servis a opravy.
Nepočítáme ztráty času, starosti a nervy.

Jaké jsou základní předpoklady pro instalaci mikroelektrárny (kogenerační jednotky)

  • dostupnost plynové přípojky v objektu nebo poblíž objektu
  • využití tepla – typicky pro vytápění objektu a ohřev teplé vody, nebo také pro vytápění bazénů, technologické vody, apod.
  • minimální roční náklad na elektřinu a teplo by měl činit nejméně 700.000Kč.
    (pro menší objekty s nižší spotřebou očekáváme ekonomické řešení v průběhu tří let)

PŘÍPADOVÉ REALIZACE

Ubytovna Radegast Praha

Hotel Radegast Praha

370.000 Kč průměrná roční úspora
Popis objektu:
Ubytovna Radegast
Radčina 568/11, 161 00 Praha 6 – Liboc
kapacita 60 lůžek
www.hotelradegastpraha.cz

Technický popis:
Objekt napojen na centrální zásobování teplem. Elektricky na nízké napětí.

Mikroelektrárna (kogenerační jednotka) celkem 92 kW
TEDOM Mikro 1×30 kW. Tepelný výkon 1×62 kW. El. výkon 1×30 kW.

Celková roční úspora 370.000,-Kč
Energie 360.000,-Kč
OZE 10.000,-Kč
Ubytovna Radegast v Praze s kapacitou 60 lůžek využívá dodávky tepla a teplé vody z centrálního zásobování teplem.
Po instalaci jedné mikroelektrárny OnSite Power o celkovém výkonu 92kW je primárně ohřev teplé vody a vytápění pokryt vlastní výrobou, přičemž bivalentním zdrojem pro vytápění je zde stále centrální zásobování teplem, které je využíváno pouze v zimě při větším poklesu venkovních teplot. Zajímavostí této realizace je dosažení větších úspor, než bylo předpokládáno, a to díky decentralizaci výroby teplé vody přímo v objektu. Původní systém dodávek teplé vody z centrálního zdroje, který byl vybudován před více jak 25-ti lety, je náročný na pokrytí tepelných ztrát rozvodů mezi výrobou a spotřebou a to i v případech, pokud není teplá voda odebírána (např. noční hodiny). Tento tradiční systém centrální přípravy teplé vody je velmi neefektivní a u nových soustav se již prakticky nevyskytuje. Nicméně stále existuje velké množství objektů, kde nedošlo k rekonstrukci a tento neekonomický systém je stále provozován.

Interhotel Olympik a.s. Praha

Interhotel Olympik a.s. Praha

483.663 Kč průměrná roční úspora
Popis objektu:
Interhotel Olympik a.s. Praha
Sokolovská 138, Praha 8, 186 76
306 pokojů
www.olympik.cz/cz/olympik/

Technický popis:
Objekt napojen na centrální zásobování teplem. Elektricky na vysoké napětí.

Mikroelektrárna (kogenerační jednotka) celkem 184 kW
TEDOM Mikro 2×30 kW. Tepelný výkon 2×62 kW. El. výkon 2×30 kW.

Celková roční úspora 483.663,-Kč
Energie 300.865,- Kč
OZE 182.798,-Kč
Vzhledem k limitovanému prostoru byly instalovány pouze 2 nejmenší jednotky Tedom Mikro 2x30kWe, které jsou primárně využity pro ohřev teplé vody a jako doplněk pro vytápění části budovy. Stávající vytápění z centrálního zdroje zůstalo zachováno. Jednotky jsou naprogramovány tak, aby běžely zejména v periodách vysokého tarifu elektřiny. Současně svým nastavením snižují ranní a večerní špičky odběru elektřiny, čímž umožní snížit placenou rezervovanou kapacitu.

JAK KOGENERAČNÍ JEDNOTKA FUNGUJE A PROČ JE EFEKTIVNÍ

onsite-schema-kogenerace-web

Mikroelektrárna (kogenerační jednotka) je spalovací motor s generátorem, který ze zemního plynu vyrábí teplo a elektrickou energii s vysokou účinností (cca 95%).

Motor pohání generátor, který vyrábí elektrickou energii. Vodní chlazení motoru je zdrojem pro vytápění a přípravu teplé vody. Jedna malá jednotka o výkonu 30 kW elektřiny a 60 kW tepla může ušetřit až statisíce korun ročně. U větších jednotek od 200 kW elektrického výkonu můžou jít úspory do milionů korun.

V současné době se jedná o jeden z nejefektivnějších způsobů výroby tepla a elektřiny. Umístěním výroby přímo v objektu spotřeby odpadají distribuční ztráty a spolu s vysokou účinností jsou garancí příznivých cen energií.

RÁDI VÁM PŘIPRAVÍME NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Abyste zjistili, kolik peněz můžete s mikroelektrárnou za energie ročně ušetřit,
je třeba provést detailní kalkulaci se zohledněním všech specifických faktorů vaší lokality i objektu.
Analýzy a úsporové kalkulace zpracováváme bezplatně.

MÁM ZÁJEM O NEZÁVAZNOU NABÍDKU