Snížení ceny tepla s vlastní výrobou levné elektřiny v objektu = mikroelektrárna OnSite Power!

Trápí Vás vysoké ceny tepla? Chcete významně snížit náklady na vytápění? Uvažujete o odpojení od stávajícího dodavatele tepla a koupi plynového kotle nebo tepelného čerpadla?
Řešení OnSite Power nabízí, kromě vyřešení výše uvedených otázek, další významné přednosti proti vlastní investici do plynového kotle nebo tepelného čerpadla.

Mikroelektrárna (nebo také kogenerační jednotka) vyrobí v objektu efektivně elektřinu a teplo, které je následně použito na vytápění, ohřev teplé vody, případně pro další využití, jako je např. ohřev bazénu, předehřev technologické vody,  apod. Vzhledem k vysoké účinnosti kombinované výroby energií, vyšší než u dnešních běžných zdrojů, jak je patrné ze schématu níže, generuje mikroelektrárna zajímavé úspory na energiích. Efektivní výroba v místě spotřeby navíc eliminuje přenosové ztráty v soustavě s příznivým dopadem na snížení paušálních distribučních poplatků. Kogenerace, neboli společná výroba elektřiny a tepla, je dnes jednou z cest snižování skleníkových plynů díky lepšímu využití primárních paliv.

Řešení pro objekty s vysokou cenou tepla z CZT (PDF)
Roční úspora v referenčním objektu 370.000 Kč

Přednosti řešení OnSite Power oceňované našimi zákazníky.

Významné úspory na energiích

Díky lokální kombinované výrobě tepla a elektřiny s vysokou efektivitou bez distribučních ztrát jsme Vám schopni uspořit významné částky, jak je patrné z našich referenčních projektů.

Bez investic, provozních nákladů a bez starostí

Počáteční investici včetně všech nákladů na provoz zajistí OnSite Power. Nemusíte investovat vlastní prostředky do nového kotle nebo tepelného čerpadla. Určitě si dokážete představit lepší využití prostředků v rámci svého podnikání. Navíc spoříte okamžikem spuštění mikroelektrárny. Nemusíte se obávat, zda jste v kalkulaci návratnosti investice zahrnuli všechny správné vstupy nebo zda Vám po záruce narostou neočekávaně náklady na servis.

Férový přístup – neplatíte pokud neodebíráte

Energie z mikroelektrárny jsou účtovány bez dnes obvyklých paušálních poplatků.

100% garance bez rizika

Řešení OnSite Power má pro Vás nezanedbatelnou výhodu v jistotě, že nepodstupujete žádné riziko. Jak je to možné?

  • Neinvestujete žádné prostředky a nemusíte zvažovat zda se Vám investice vyplatí.
  • Nemusíte řešit běžné starosti a náklady spojené s efektivním provozování zdroje.
  • V neposlední řadě veškeré opravy, a to i po záruční době, jsou v režii OnSite Power.

Díky našemu modelu financování a převzetí plné odpovědnosti za instalaci a ekonomický provoz pokrývá naše společnost veškerá rizika spojená s provozem zdroje a Vy jen těžíte s nízkých cen energií, které mikroelektrárna produkuje.

Pro srovnání při realizaci vlastní plynové kotelny nebo investice do tepelného čerpadla je výsledek, tj. kdy se Vám investované prostředky vrátí, nebo zda se Vám vůbec vrátí (ano i tyto případy bohužel nastávají), závislý na mnoha faktorech. V prvé řadě prostředky do projektu vkládáte Vy a tím veškerá rizika a starosti jsou a Vaší straně. Kalkulace návratnosti je pak založena na mnoha teoretických předpokladech, které jsou zpravidla dodavateli jen deklarovány, ale nejsou pod sankcí garantovány. Navíc veškeré náklady na servis a opravy po záruční době jdou k tíži investora a mohou zásadním způsobem ovlivnit dobu skutečné návratnosti.

Jaké jsou základní předpoklady pro instalaci kogenerační jednotky (mikroelektrárny)

  • Základním předpokladem je dostupnost plynové přípojky v objektu nebo poblíž objektu.
  • Využití tepla je druhým základním předpokladem pro provoz kogenerační jednotky. Typicky pro vytápění objektu a ohřev teplé vody nebo také pro vytápění bazénů, technologické vody, apod.
  • Minimální roční náklad na elektřinu a teplo by měl činit nejméně 700.000Kč. Pro menší objekty s nižší spotřebou očekáváme ekonomické řešení v průběhu příštího roku.

PŘÍPADOVÉ REALIZACE

Ubytovna Radegast Praha

Hotel Radegast Praha

370.000 Kč průměrná roční úspora
Popis objektu:
Ubytovna Radegast
Radčina 568/11, 161 00 Praha 6 – Liboc
kapacita 60 lůžek
www.hotelradegastpraha.cz

Technický popis:
Objekt napojen na centrální zásobování teplem. Elektricky na nízké napětí.

Mikroelektrárna (kogenerační jednotka) celkem 92 kW
TEDOM Mikro 1×30 kW. Tepelný výkon 1×62 kW. El. výkon 1×30 kW.

Celková roční úspora 370.000,-Kč
Energie 360.000,-Kč
OZE 10.000,-Kč
Ubytovna Radegast v Praze s kapacitou 60 lůžek využíval dodávky tepla a teplé vody z centrálního zásobování teplem.
Po instalaci jedné mikroelektrárny OnSite Power o celkovém výkonu 92kW je primárně ohřev teplé vody a vytápění pokryt vlastní výrobou, přičemž bivalentním zdrojem pro vytápění je zde stále centrální zásobování teplem, které je využíváno pouze v zimě při větším poklesu venkovních teplot. Zajímavostí této realizace je dosažení větších úspor než bylo předpokládáno a to díky decentralizaci výroby teplé vody přímo v objektu. Původní systém dodávek teplé vody z centrálního zdroje, který byl vybudován před více jak 25-ti lety, je náročný na pokrytí tepelných ztrát rozvodů mezi výrobou a spotřebou a to i v případech, pokud není teplá voda odebírána, např. noční hodiny. Tento tradiční systém centrální přípravy teplé vody je velmi neefektivní a u nových soustav se již prakticky nevyskytuje. Nicméně stále existuje velké množství objektů, kde nedošlo k rekonstrukci a tento neekonomický systém je stále provozován.

Interhotel Olympik a.s. Praha

Interhotel Olympik a.s. Praha

483.663 Kč průměrná roční úspora
Popis objektu:
Interhotel Olympik a.s. Praha
Sokolovská 138, Praha 8, 186 76
306 pokojů
www.olympik.cz/cz/olympik/

Technický popis:
Objekt napojen na centrální zásobování teplem. Elektricky na vysoké napětí.

Mikroelektrárna (kogenerační jednotka) celkem 184 kW
TEDOM Mikro 2×30 kW. Tepelný výkon 2×62 kW. El. výkon 2×30 kW.

Celková roční úspora 483.663,-Kč
Energie 300.865,- Kč
OZE 182.798,-Kč
Vzhledem k limitovanému prostoru pro kogenerační jednotky byly instalovány pouze 2 nejmenší jednotky Tedom Mikro 2x30kWe, které jsou primárně využity pro ohřev teplé vody a jako doplněk pro vytápění části budovy. Stávající vytápění z centrálního zdroje zůstalo zachováno. Jednotky jsou naprogramovány aby běžely zejména ve vysokém tarifu elektřiny a tím maximalizovali úspory na elektřině. Současně svým nastavením snižují ranní a večerní špičky odběru elektřiny, čímž umožní snížit placenou rezervovanou kapacitu. Zde je tedy další potenciál úspor nad rámec úspor vyčíslených výše, tj. úspor generovaných kogenerační jednotkou.

JAK KOGENERAČNÍ JEDNOTKA FUNGUJE A PROČ JE EFEKTIVNÍ

onsite-schema-kogenerace-web

Kogenerační jednotka je spalovací motor s generátorem, který ze zemního plynu vyrábí teplo a elektrickou energii s vysokou účinností (cca 95%).

Motor pohání generátor, který vyrábí elektrickou energii. Vodní chlazení motoru je zdrojem pro vytápění a přípravu teplé vody. Jedna malá kogenerační jednotka o výkonu 30 kW elektřiny a 60 kW tepla může ušetřit až statisíce korun ročně. U větších jednotek od 200 kW elektrického výkonu můžou jít úspory do milionů korun.

V současné době se jedná o jeden z nejefektivnějších způsobů výroby tepla a elektřiny. Umístěním výroby přímo v objektu spotřeby odpadají distribuční ztráty a spolu s vysokou účinností jsou garancí příznivých cen energií.

KONTAKTUJTE NÁS A MY VÁM PŘIPRAVÍME NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Abyste věděli, kolik ročně můžete ušetřit, je třeba provést detailní kalkulaci pro váš objekt. Na základě této kalkulace se rozhodnete, zda je pro vás mikroelektrárna (kogenerace) výhodná.

MÁM ZÁJEM O NEZÁVAZNOU NABÍDKU
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page