Příkladová instalace

Domov seniorů Dřevčický park

 

Instalovaná mikroelektrárna:
2xTedom MicroT33 - kWe66

Celková roční úspora:
232 000 Kč

  • ■ 33 lůžek
  • ■ Restaurace a kavárna
  • ■ Wellness
  • ■ 

Typ vytápění: Vlastní plynová kotelna.

Elektrická energie: Objekt napojen na síť nízkého napětí.

Údaje o výrobě

Spotřeba Ztoho výroba KGJ Pokrytí spotřeby
Teplo 340 MWh 340 MWh 100%
Elektřina 205 MWh 124 MWh 60%

O KLIENTOVI

Dřevčický Park je koncipován jako rodinné bydlení s péčí pro seniory, které vytváří ideální místo k prožívání plnohodnotného stáří. Podpůrnými a pečovatelskými službami usiluje o udržení vysoké kvality života svých klientů. Zařízení je vhodné jak pro aktivní seniory, tak i pro klienty, kteří v závislosti na svém zdravotním stavu vyžadují zvýšenou péči.