Příkladová instalace

Bytový dům Májová, Děčín

 

Instalovaná mikroelektrárna:
2x TEDOM MICRO T25 - 50 kWe

Celková roční úspora:
417 508 Kč

  • ■ byty

Typ vytápění: Objekt napojen na centrální zásobování teplem

Elektrická energie: Objekt napojen na síť nízkého napětí

Údaje o výrobě

Spotřeba Ztoho výroba KGJ Pokrytí spotřeby
Teplo 496 MWh 482 MWh 97%
Elektřina 154 MWh 93 MWh 60%

O KLIENTOVI

Bytový dům