Příkladová instalace

Bytový dům Turnovská, Praha

 

Instalovaná mikroelektrárna:
1x TEDOM MICRO T30 - 30 kWe

Celková roční úspora:
89 066 Kč

  • ■ byty

Typ vytápění: Vlastní plynová kotelna

Elektrická energie: Objekt napojen na síť nízkého napětí

Údaje o výrobě

Spotřeba Ztoho výroba KGJ Pokrytí spotřeby
Teplo  216 MWh 216 MWh 100%
Elektřina 12 MWh 1 MWh 8%

O KLIENTOVI

Bytové domy ve vlastnictví SVJ Pohraniční 1219,1220,1221.