Případová reference
Bytový dům Pohraniční, Děčín

Bytové domy | Ústecký

Instalovaná mikroelektrárna:
1x TEDOM MICRO T33 - 33 kWe

Celková roční úspora:
303 395 Kč

  • byty

Typ vytápění: Objekt napojen na centrální zásobování teplem Elektrická energie: Objekt napojen na síť nízkého napětí

O KLIENTOVI

Bytové domy ve vlastnictví SVJ Pohraniční 1219,1220,1221

Údaje o výrobě

Spotřeba Ztoho výroba KGJ Pokrytí spotřeby
Teplo 316 MWh 297 MWh 94%
Elektřina 114 MWh 86 MWh 75%

E-mail

info@onsite.cz

Telefon

+420 240 201 163

Sídlo

Šafránkova 1243/3
155 00 Praha 5 – Stodůlky