Kdo vyřídí všechno povinné papírování?

Přípravu projektu i získání všech potřebných povolení za Vás řeší OnSite Power.
Neobejde se to samozřejmě bez Vaší součinnosti (plná moc, souhlas, zpřístupnění prostor atd.).