Kdo vyřídí všechno povinné papírování?

Přípravu projektu i získání všech potřebných povolení za Vás řeší OnSite Power.
Neobejde se to samozřejmě bez Vaší součinnosti (plná moc, souhlas, zpřístupnění prostor atd.).

E-mail

info@onsite.cz

Telefon

+420 240 201 163

Sídlo

Šafránkova 1243/3
155 00 Praha 5 – Stodůlky