O společnosti

OnSite Power – dodavatel nezávislých zdrojů elektřiny a tepla

OnSite Power je největším provozovatelem malých a středních elektráren v České republice. Na českém trhu působí jako profesionální dodavatel nezávislých zdrojů elektřiny a tepla od roku 2011.

OnSite Power prostřednictvím dodávaných zařízení poskytuje objektům částečnou nebo úplnou energetickou nezávislost, bez vstupní investice na straně zákazníka, se samonosným provozním finančním modelem a garantovanou cenou energie a tepla. V době rostoucích cen energií mohou tyto skutečnosti přinést klientům OnSite Power zcela zásadní konkurenční výhodu.

OnSite Power v číslech

Společnost OnSite Power je řízena českým managementem a plně financována českým kapitálem. Od roku 2011 instalovala téměř 100 elektráren v 60 lokalitách. Celková výše investic dosáhla v roce 2017 čtvrt miliardy českých korun. Ročních úspory klientů OnSite Power ve stejném roce přesáhly 90 milionů korun. Do roku 2020 chceme tento objem zdvojnásobit.

Naše zařízení vyrobí ročně přes 40 GWh elektřiny a 65 GWh tepla. 

ONSITE ELEKTRÁREN

v 60 lokalitách

LET

na trhu

MILIONŮ KČ ROČNĚ

ušetříme našim zákazníkům

Slovo majitele

Nápad založit společnost orientovanou na úspory energií vznikl v podstatě náhodou. Při instalaci tepelného čerpadla ve svém domě jsem zjistil, že si nemám jak ověřit sliby dodavatele. A tak, plně v souladu s manažerským heslem „co neměříš, to neřídíš“, jsem začal hledat řešení, které by nejen měřilo spotřebu energií a výrobu tepla z tepelného čerpadla, ale ideálně všechno i optimalizovalo. 

Na cestě k jednoduchému, cenově příznivému a přitom dostatečně účinnému řešení pro velké objekty nás čekala dlouhá řada překážek. Nakonec se nám podařilo vyladit koncept, který je prokazatelně výhodný pro všechny zúčastněné strany. Reakce zákazníků i výsledky prvních pěti let provozu na téměř stovce projektů nám potvrzují, že jsme na správné cestě.“ 

Miroslav Semrád, ředitel a zakladatel společnosti

Jednoduchý obchodní model. A výrazně levnější elektrická energie i teplo.

OnSite Power je dodavatelem elektrické energie a tepla, vyráběných ze zemního plynu pomocí moderních kogeneračních technologií. Do objektů svých klientů je dodává pomocí vlastních zařízení – Onsite elektráren. Elektrárny jsou trvale napojeny na dohledové centrum, které vzdáleně řídí a optimalizuje jejich provoz. Bezvýpadkový provoz zajišťuje síť servisních center po celé ČR.

Díky technologiím dokáže OnSite Power snížit ceny spotřebované energie a tepla o 15–30 %. Odběratel hradí pouze reálně spotřebovanou energii a teplo. Nehradí žádné paušální poplatky. Elektrárna zůstává po celou dobu svého provozu majetkem OnSite Power. Financování jejího pořízení i nákladů na provoz je založeno na odprodeji nespotřebovaných přebytků vyrobené energie do rozvodné sítě, využívání zelených bonusů a objemových úspor (economy of scale).

Informace o společnosti

OnSite Power Holding a.s.

Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
IČ: 28166906
DIČ: CZ699003750 (skupinové DIČ)
Tel.: +420 240 201 163
E-mail: info@onsite.cz
Web: www.onsite.cz

vedená pod značkou B 12423
u Městského soudu v Praze

Dceřiné společnosti

OnSite Power s.r.o.

Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5
IČ: 24671282
DIČ: CZ699003750 (skupinové DIČ)
Tel.: +420 240 201 163
E-mail: info@onsite.cz
Web: www.onsite.cz

vedená pod značkou C 164950
u Městského soudu v Praze

Všeobecné obchodní podmínky (pdf)

OnSite Power 3 s.r.o.

Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5
IČ: 25062484
DIČ: CZ699003750 (skupinové DIČ)
Tel.: +420 240 201 163
E-mail: info@onsite.cz
Web: www.onsite.cz

vedená pod značkou C 46369
u Městského soudu v Praze

Všeobecné obchodní podmínky (pdf)

 

OnSite Power 4 s.r.o.

Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5
IČ: 069 63 544
DIČ: CZ699003750 (skupinové DIČ)
Tel.: +420 240 201 163
E-mail: info@onsite.cz
Web: www.onsite.cz

vedená pod značkou C 292175
u Městského soudu v Praze

OnSite Power 5 s.r.o.

Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5
: 06964389
DIČ: CZ699003750 (skupinové DIČ)
Tel.: +420 240 201 163
E-mail: info@onsite.cz
Web: www.onsite.cz

vedená pod značkou C 292187
u Městského soudu v Praze

E-mail

info@onsite.cz

Telefon

+420 240 201 163

Sídlo

Šafránkova 1243/3
155 00 Praha 5 – Stodůlky