Proč to vychází levněji, než když si kogeneraci pořídíme sami?

Samozřejmě si můžete Onsite elektrárnu (kogeneraci) pořídit i provozovat sami.
Po detailní technické a finanční analýze ale dojdete k závěru, že je náš obchodní model výrazně ekonomicky výhodnější.

Co všechno je třeba pro pořízení, zprovoznění a provozování Onsite elektrárny?

  • Vysoká vstupní investice do zařízení (řádově půl milionu korun / jednotku)
  • Vysoká vstupní investice do projektu, projektové dokumentace, inženýringu
  • Licence pro výrobu elektřiny, prodej elektřiny a tepla
  • Oprávněná osoba pro jednání s úřady
  • Dlouhá řada potřebných povolení a osvědčení (je třeba zjistit, která všechna to jsou a nastudovat je)
  • Zajištění pravidelného servisu zařízení
  • Měsíční vykazování lokálnímu distributorovi energií a dalším institucím

To nejsložitější na závěr: je třeba zajistit optimalizaci provozu zařízení. Optimalizace spouštění a běhu jednotek je jedna z nejdůležitějších proměnných, která může celou instalaci dostat do provozní ztráty. OnSite Power provozuje centrální systém, který všechny jednotky v režimu 24/7 monitoruje, optimalizuje jejich provoz a okamžitě vyvolává servisní zásahy tam, kde je to třeba.

Pokud zvládnete úvod, stále to není všechno:

  • Jednotlivec nedokáže s dodavatelem vyjednat dostatečně výhodnou cenu jednotek energií.
  • Jednotlivec nedokáže efektivně nakoupit plyn (nutné objemy odběrů).
  • Jednotlivec nemůže odprodávat elektrickou energii do distribuční sítě.