Případová reference
Domov pro seniory Sloupnice

Domovy pro seniory | Jihočeský

Instalovaná mikroelektrárna:
1× TEDOM MICRO T33 - 33 kWe

Celková roční úspora:
109 000 Kč

  • 120 pokojů
  • konferenční zázemí
  • restaurace
  • wellness

Typ vytápění: Vlastní plynová kotelna Elektrická energie: Objekt napojen na síť nízkého napětí

O KLIENTOVI

DpS Sloupnice se nachází uprostřed obce Sloupnice, která je dlouhá asi 7 km. Obec se nachází 5 km severně od Litomyšle. DpS je umístěn v budově bývalého kláštera. Zřizovatelem domova je Obec Sloupnice. Sociální služba je poskytována formou celoročního pobytu. Domov pro seniory Sloupnice má kapacitu 107 lůžek. Služby jsou poskytovány ženám i mužům.

Údaje o výrobě

Spotřeba Z toho výroba KGJ Pokrytí spotřeby
Teplo 456 MWh 369 MWh 81 %
Elektřina 195 MWh 154 MWh 79 %
co říká klient  
Miloš Vaňous - technik údržby

Miloš Vaňous
technik údržby

„Kogenerační jednotku Onsite využíváme pro výrobu elektrické energie, tepla a ohřev vody. V zimním období občas zapínáme i kotle z původní kotelny. Vedení Domova oceňuje výraznou úsporu provozních nákladů. Jednotka nevyžaduje téměř žádnou pozornost, jen při celkovém výpadku elektřiny je třeba zařízení zkontrolovat a obnovit napojení na plyn.”