Případová reference
Poliklinika Český Krumlov

Zdravotnictví | Jihočeský

Instalovaná mikroelektrárna:
1× TEDOM MICRO T33 - 33 kWe

Celková roční úspora:
122 000 Kč

  • ordinace lékařů
  • laboratoře
  • obchody a wellness služby

Typ vytápění: Objekt napojen na centrální zásobování teplem Elektrická energie: Objekt napojen na síť nízkého napětí

O KLIENTOVI

Nestátní zdravotnické zařízení poliklinika Český Krumlov poskytuje ambulantní zdravotní péči v základních i specializovaných lékařských oborech. Tato zdravotní péče je poskytována soukromými lékaři a nestátními zdravotnickými zařízeními občanům města Český Krumlov a přilehlých spádových oblastí. Součástí polikliniky je rovněž lékárna zajišťující výdej léků na lékařský předpis a prodej volně dostupných léků, léčiv, vitaminů a doplňků stravy.

Údaje o výrobě

Spotřeba Z toho výroba KGJ Pokrytí spotřeby
Teplo 222 MWh 212 MWh 95 %
Elektřina 101 MWh 59 MWh 58 %
co říká klient  

Kamil Ryšavý
jednatel

„Poliklinika Český Krumlov poskytuje zázemí řadě soukromých lékařských ordinací, lékárně a dalším nájemcům. O kogeneračních technologiích jsme dlouhodobě uvažovali jako o ekonomickém a ekologickém způsobu výroby energií. Uvítali jsme proto možnost pořídit kogenerační jednotku bez nutnosti velké vstupní investice a dalšího vytížení správce objektu, při současné úspoře nákladů na energie. Instalace jednotky proběhla bez problémů, provoz se již v prvním měsíci užívání stabilizoval, optimalizace probíhá na dálku a pravidelné servisní prohlídky řeší Onsite Power. Spolupráce našeho údržbáře je nutná jen v ojedinělých případech.”