MIKROELEKTRÁRNA VE VAŠÍ KOTELNĚ

Nabízíme vám úsporu nákladů za teplo a elektřinu. Do vašeho objektu na naše náklady nainstalujeme zařízení – mikroelektrárnu, která ze zemního plynu vyrobí levnou elektřinu a teplo. Instalaci kompletně připravíme, zaplatíme a zajistíme – o nic se nemusíte starat. Kogenerační jednotku budeme servisovat a provozovat. Provozovatel objektu hradí pouze spotřebovanou energii a teplo. Žádné paušální poplatky. Ceny energií až o 15% levnější.

JAK TO FUNGUJE V PRAXI

Mikroelektrárna (kogenerační jednotka) je spalovací motor s generátorem, který ze zemního plynu vyrábí s vysokou účinností teplo a elektrickou energii. Od svých stávajících dodavatelů energií se neodpojujete – kogenerace se instaluje jako doplňkový zdroj elektřiny a tepla. Výhodné ceny spotřebované energie se dosáhne vysokou výkonností jednotky a snížením poplatků za distribuci elektřiny (drtivou většinu spotřebované energie si vyrobíte sami). Přebytky energie jsou odprodávány zpět do rozvodné sítě.
Obchodní centra a kancelářské budovy
Školy a sportovní objekty
Je Váš objekt ekonomicky a technicky vhodný?

Ověření realizovatelnosti

Typ objektu:

Kde se objekt nachází?


Roční náklady na energie:

Přípojka plynu se nachází?


Máte v objektu prostor pro technologii:

Jakým způsobem objekt vytápíte?


Kam vám máme zaslat výsledek ověření?:


 

Níže zadejte následující text: captcha

Instalace je snadná.

POSTUP A PODMÍNKY INSTALACE

Ověření realizovatelnosti

Pokud Vás naše nabídka zaujme, nejprve ověříme, zda je možné ve vašem objektu mikroelektrárnu instalovat. Kontrolou projdou prostory pro umístění jednotky, prověříme podmínky stavebního úřadu, místního distributora elektrické energie a další. Vše zajistíme vlastním silami.

Výstavba

Řádově jde o jednotky dnů. Doba instalace je závislá na rozsahu technických příprav a jednoduchosti/komplikovanosti projektu.

Přípravná fáze

Jakmile podepíšeme smlouvu, potřebujeme od provozovatele objektu opravdu už jen nejnutnější součinnost. Vlastními silami zajišťujeme stavební povolení nebo ohlášku dle místně platných podmínek stavebního úřadu. Vypracujeme projekt instalace a vyřídíme veškerá povolení.

Spuštění výroby energie

Po získání všech licencí a povolení pro výrobu mikroelektrárnu spustíme. Provozovatel objektu pravidelně dostává údaje o výsledcích mikroelektrárny. My se staráme o její provoz a servis.

Celý proces trvá přibližně 4 měsíce – dle místních podmínek a možností instalace.

RÁDI VÁM PŘIPRAVÍME NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Abyste zjistili, kolik peněz můžete s mikroelektrárnou za energie ročně ušetřit, je třeba provést detailní kalkulaci se zohledněním všech specifických faktorů vaší lokality i objektu. Analýzy a úsporové kalkulace zpracováváme bezplatně. Pro klienta je jejich zpracování nezávazné.

KONTAKTUJTE NÁS!