Asociace nezávislých dodavatelů energií vydala v srpnu 2017 tiskovou zprávu, ve které upozorňuje na očekávaný nárůst cen energií po roce 2020. Změnu očekává v důsledku změny řady faktorů.

  • Skončí období, ve kterém Německo vytvářelo převis nabídky energií nad poptávkou. Po uzavření poslední německé jaderné elektrárny může Němcům naopak energie začít chybět.
  • Postupně začaly narůstat i ceny černého uhlí, od něhož se v našem regionu odvíjejí ceny elektřiny. Roste i cena povolenky na vypouštění škodlivých emisí.
  • Zvyšování regulovaných cen souvisí i s náklady na provoz sítí, které jsou z minulosti předimenzovány a musí být provozovány. Podle Jan Schindlera, analytika oborového portálu tzb-info.cz, poroste důraz na stálé platby za odběrné místo namísto plateb za spotřebovanou energii.

U plynu se na rozdíl od elektřiny zdražování nečeká. Do Evropy nyní míří plyn prakticky z celého světa, což v poslední době srazilo jeho velkoobchodní cenu.

Zejména pro provozovatelů objektů s velkým odběrem elektrické energie může v následujících deseti letech energetická nezávislost objektu (byť jen částečná) znamenat výraznou konkurenční výhodu.  

E-mail

info@onsite.cz

Telefon

+420 240 201 163

Sídlo

Šafránkova 1243/3
155 00 Praha 5 – Stodůlky