Co když Onsite elektrárna nezvládne pokrýt naši spotřebu energií?

Množství kogeneračních jednotek v Onsite elektrárně a jejich výkon se na začátku projektu plánují tak, aby zařízení zvládlo pokrýt drtivou většinu Vaší spotřeby energií. Zároveň ale neodpojujeme ani původní přípojku elektřiny.

Celý provoz je řízen elektronicky, na dálku a jako bezvýpadkový. Pokud je Vaše spotřeba elektrické energie vyšší, než kolik vyrobí Onsite elektrárna, rozdíl je automaticky pokryt z rozvodné sítě od původního dodavatele.

Podstatné je, že zákazník má v každé chvíli k dispozici tolik elektřiny, kolik potřebuje.