Jak Onsite elektrárna pracuje?

MAXIMÁLNĚ EKONOMICKÝ PROVOZ

Vyrobené teplo je spotřebováno přímo v objektu. U elektřiny je případná nadprodukce odprodána do rozvodné sítě. Onsite elektrárna pracuje současně s dodávkou elektřiny ze sítě – nic se nepřepojuje. Pokud naše jednotka neběží, veškerá elektřina je dodávána z rozvodné sítě. Pokud je jednotka spuštěna, rozvodná síť doplňuje případné okamžité nedostatky nebo odebírá přebytky energie.