Musíme měnit dodavatele elektřiny nebo tepla?

Nemusíte.

My pouze doplníme Váš stávající systém o nové zařízení (Onsite elektrárnu), které pokryje většinu Vaší spotřeby tepla a elektrické energie za výhodné ceny. U vašeho stávajícího dodavatele se tak jen zásadním způsobem sníží objem odběrů.