Podle čeho posuzujete, zda je objekt pro Onsite elektrárnu (kogeneraci) vhodný?

Odborný posudek řekne, kdy je Onsite elektrárna vhodným řešením

Míra úspor se diametrálně liší podle velikosti, způsobu využívání objektu, lokality, podmínek lokálního dodavatele a řady dalších faktorů. Proto OnSite Power pro každý projekt předem bezplatně zpracovává kvalifikovaný odhad úspor s predikcí cen elektrické energie a tepla pro následující období. Jeho příprava nám obvykle trvá jeden pracovní den, na výstupy se ale dá spolehnout. 

Co je pro zpracování posudku a odhad cen důležité vědět:

  • Dostupnost plynové přípojky
  • Jaká byla spotřeba tepla, teplé vody a elektřiny v objektu v předchozím roce (ideálně po měsících)
  • Jaká byly náklady na teplo, teplou vodu a elektřinu v objektu v předchozím roce (ideálně po měsících)
  • Základní informace o způsobu spotřeby tepla v objektu (sezonnost, výkyvy v pracovním týdnu atp.)
  • Časové odečty spotřeby tepla / elektrické energie / TUV

U novostaveb je pro rozhodování podstatné: 

  • Budoucí odhadovaná spotřeba energií (tepla a elektřiny) by měla dosahovat alespoň 600 000 Kč za rok
  • Objekt by měl mít přípojku plynu nebo by mělo být možné ji vystavět (ideálně plyn na hraně objektu nebo v dostupnosti desítek metrů)
  • V budově je prostor, kde je možné Onsite elektrárnu umístit (ideálně stávající kotelna) – prostor nutný k instalaci je cca 6–8 m2