Případová reference
Bytový dům Májová, Děčín

Bytové domy | Ústecký

Instalovaná mikroelektrárna:
2x TEDOM MICRO T25 - 50 kWe

Celková roční úspora:
417 508 Kč

  • byty

Typ vytápění: Objekt napojen na centrální zásobování teplem Elektrická energie: Objekt napojen na síť nízkého napětí

O KLIENTOVI

Bytový dům

Údaje o výrobě

Spotřeba Ztoho výroba KGJ Pokrytí spotřeby
Teplo 496 MWh 482 MWh 97%
Elektřina 154 MWh 93 MWh 60%

E-mail

info@onsite.cz

Telefon

+420 240 201 163

Sídlo

Šafránkova 1243/3
155 00 Praha 5 – Stodůlky