Případová reference
Bytový dům Radegast, Praha 6

Bytové domy | Hlavní město Praha

Instalovaná mikroelektrárna:
TEDOM MICRO T30 - 30 kWe

Celková roční úspora:
370 000 Kč

  • bytový dům
  • bar

Typ vytápění: Objekt napojen na centrální zásobování teplem. Elektrická energie: Objekt napojen na nízké napětí.

O KLIENTOVI

Bytový dům Radegast se nachází v klidném prostředí vilové čtvrti Liboc, u hlavní třídy spojující centrum Prahy a letiště.

MIKROELEKTRÁRNA ONSITE POWER

Bytový dům čerpá dodávky tepla a teplé vody z centrálního zásobování teplem. Po instalaci jedné mikroelektrárny OnSite Power o celkovém výkonu 92 kW řeší ohřev teplé vody a vytápění primárně mikroelektrárna Onsite Power. Bivalentním zdrojem pro vytápění zůstalo centrální zásobování teplem, které je využíváno pouze v zimě, při větším poklesu venkovních teplot.

Zajímavostí této realizace je dosažení větších úspor, než bylo předpokládáno, a to díky výrobě teplé vody přímo v objektu. V původním systému dodávek teplé vody z centrálního zdroje, vybudovaném před více než 25 lety, docházelo k velkým tepelným ztrátám při rozvodu mezi výrobou a spotřebou  – a to i v případech, kdy není teplá voda odebírána (např. noční hodiny).

Údaje o výrobě

Spotřeba Z toho výroba KGJ Pokrytí spotřeby
Elektřina 100 MWh 38 MWh 38 %
Teplo 170 MWh 170 MWh 100 %
co říká klient  
Josef Šulc - majitel a provozovatel bytového domu

Josef Šulc
majitel a provozovatel bytového domu

„Rozhodnutí doplnit kotelnu o mikroelektrárnu Onsite Power považuji i po pěti letech spolupráce za správné. Šetříme kolem 40% původních nákladů na teplo a teplou vodu. Pořizovací náklady byly nulové a provoz i servis mikroelektrárny si řeší dohledové centrum, které od nás vyžaduje minimální spolupráci. V podstatě o provozu zařízení opravdu ani nevíme.”