Případová reference
Domov seniorů Dřevčický park

Domovy pro seniory |

Instalovaná mikroelektrárna:
2xTedom MicroT33 - kWe66

Celková roční úspora:
232 000 Kč

  • 33 lůžek
  • Restaurace a kavárna
  • Wellness

Typ vytápění: Vlastní plynová kotelna. Elektrická energie: Objekt napojen na síť nízkého napětí.

O KLIENTOVI

Dřevčický Park je koncipován jako rodinné bydlení s péčí pro seniory, které vytváří ideální místo k prožívání plnohodnotného stáří. Podpůrnými a pečovatelskými službami usiluje o udržení vysoké kvality života svých klientů. Zařízení je vhodné jak pro aktivní seniory, tak i pro klienty, kteří v závislosti na svém zdravotním stavu vyžadují zvýšenou péči.

Údaje o výrobě

Spotřeba Ztoho výroba KGJ Pokrytí spotřeby
Teplo 340 MWh 340 MWh 100%
Elektřina 205 MWh 124 MWh 60%
co říká klient  
Bc. Lukáš Porubský - ředitel společnosti

Bc. Lukáš Porubský
ředitel společnosti

„Domov pro seniory má velmi specifické provozní nároky. Zajištění bezvýpadkových dodávek elektrické energie, tepla a teplé vody je naprostým základem. V průběhu chladnějších období výrazně stoupají náklady na energie. Elektrárna Onsite znamenala řešení bez kompromisů - nulovou vstupní investici, radikální úsporu a trvalý profesionální servis. S výsledkem jsme maximálně spokojeni.”